+420 221 860 860

Hlášení škody Krach cestovní kanceláře

1/5
2
3
4
5

Proces hlášení škody

Co budete potřebovat k nahlášení škody

  • Smlouvu o zájezdu uzavřenou s cestovní kanceláří (scan nebo fotografie)
  • Doklad o uhrazení zálohy/plné ceny zájezdu (scan nebo fotografie)
  • Doklady o uhrazení dodatečných výdajů, za něž požadujete plnění (nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, zpáteční cesta do ČR) (scan nebo fotografie)
  • Číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

Originály všech dokumentů si uschovejte po dobu minimálně 6 měsíců pro jejich případné ověření. V případě, že nám je nebudete schopni na vyžádání doložit, jsme oprávněni požadovat vrácení již vyplaceného pojistného plnění. Elektronické dokumenty mohou být ve formátu PDF, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, DOC(X), XLS(X), ODT nebo ODS, přičemž velikost jednoho dokumentu je omezena na 10 MB.

Údaje o cestovní kanceláři