Hlášení škod - ERV Evropská pojišťovna
+420 221 860 860

Hlášení škody Zrušení cesty

1/6
2
3
4
5
6

Proces hlášení škody

Co budete potřebovat k nahlášení škody

  • Číslo pojistné smlouvy / smlouvy o zájezdu
  • nebo Pojistnou smlouvu / smlouvu o zájezdu (scan nebo fotografie)
  • Lékařskou zprávu obsahující diagnózu / jiné potvrzení prokazující vznik škody - např. úmrtní list / policejní protokol o poškození bydliště / potvrzení zaměstnavatele / žádost o rozvod / potvrzení o konání opravného termínu zkoušky (scan nebo fotografie)
  • Stornofakturu / doklad o platbě služby (scan nebo fotografie)
  • Číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

Originály všech dokumentů si uschovejte po dobu minimálně 6 měsíců pro jejich případné ověření. V případě, že nám je nebudete schopni na vyžádání doložit, jsme oprávněni požadovat vrácení již vyplaceného pojistného plnění. Elektronické dokumenty mohou být ve formátu PDF, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, DOC(X), XLS(X), ODT nebo ODS, přičemž velikost jednoho dokumentu je omezena na 10 MB.

Údaje o pojistné smlouvě

Při zájezdu s CK uveďte číslo smlouvy o zájezdu nebo rezervační číslo, které najdete v hlavičce smlouvy od cestovní kanceláře či agentury.

V případě individuální cesty uveďte číslo pojistné smlouvy, které najdete na potvrzení o sjednání pojištění, v e-mailu "Vaše pojistka" potvrzujícím sjednání pojištění nebo v mobilní aplikaci Moje Evropská.

U pracovních cest uveďte číslo pojistné smlouvy, které najdete na kartičce pojištění nebo v mobilní aplikaci Moje Evropská.